Keukenproducent DKG werkt samen met koolstofboeren in de regio

Als eerste in de branche produceert DKG, het moederbedrijf van de keukenmerken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens, sinds 2017 CO2 neutraal. Tijd voor een volgende stap. DKG wil de komende jaren klimaatpositief worden en doet dat samen met boerenorganisatie ZLTO en koolstofboeren in de regio Johan Laurijsse en Joris de Jager. 

ZLTO

Koolstofboeren bieden een innovatieve oplossing waarbij CO2 uit de lucht wordt gehaald en als organische stof wordt vastgelegd in de bodem. De planten en gewassen op het land van de boer zetten CO2 via fotosynthese om naar koolstofketens. De organische stof die zo wordt opgebouwd bevordert ook de bodemvruchtbaarheid en de groei van gewassen. DKG omarmt twee koolstofboeren in een straal van 15 kilometer rondom de fabriek in Bergen op Zoom. Die zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan om CO2 te binden in de bodem.
 

Carbon farming


CO2 uit de lucht in de bodem

Op basis van wetenschappelijke onderzoek is een set aan landbouwmaatregelen opgesteld waarmee een boer CO2 uit de lucht langdurig vastlegt in de bodem. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem. De gekozen maatregelen zijn praktisch uitvoerbaar en leveren zo veel mogelijk rendement. Maatregelen zoals niet-kerende grondbewerking, groenbemesters en vanggewassen of het niet scheuren van grasland laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof  bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem. Naast CO2-binding zijn er nog extra voordelen: de biodiversiteit neemt toe en de landbouw is weerbaarder tegen klimaatextremen.

Carbon farming


Samen met boeren uit de regio werken aan een beter klimaat

De komende 4 jaar gaan koolstofboeren Johan Laurijsse en Joris de Jager binnen een straal van 15 kilometer van DKG in Bergen op Zoom aan het werk om het klimaat te verbeteren. Ze ontvangen een financiële vergoeding per gemeten ton vastgelegde koolstof en worden begeleid door experts in hun weg naar een optimaal resultaat. Elk jaar leggen de boeren 30 ton CO2 vast met behulp van de bijdrage van DKG. Dit betekent dat in 5 jaar tijd maar liefst 150 ton CO2 wordt vastgelegd in de bodem, dat normaal in de lucht zou blijven hangen. Ter vergelijking: dit zijn 390 enkele vluchten van Amsterdam naar Rome.    

Met behulp van (bodem)metingen en jaarlijkse rapportages monitort ZLTO de voortgang. Het afgelopen jaar is de nulmeting vastgesteld. Binnen 4 jaar willen we samen de gemiddelde CO2 vastlegging laten stijgen tot 292,4 tCO2/ha. Het proces zorgt ervoor dat de natuur het werkt doet. In de tabel is de verwachte voortgang te zien. 

ZLTO 0-meting

Hendrik Hoeksema (bestuurder ZLTO): “De boer zorgt door koolstofvastlegging in zijn bodem voor een directe vermindering van CO2 in de atmosfeer. De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden, maar vergeet daarbij de kracht van lokale landbouwbodems. Vanuit ZLTO verbinden we bedrijven en boeren, om lokaal koolstof   vast te leggen met zichtbaar resultaat voor de directe omgeving.”

Bart Meeuwsen (commercieel directeur B2B bij DKG): ‘’We zijn er trots op een samenwerking aan te gaan met agrariërs uit onze regio en hopen hiermee een voorbeeld te zijn voor andere commerciële organisaties in onze regio én de rest van Nederland.’’ 

Over DKG’s duurzame ambities

Keukenproducent DKG houdt zich al geruime tijd bezig met duurzaam ondernemen. 

Bart Meeuwsen: ‘’We nemen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze activiteiten op mens en milieu. Dit doen we door niet enkel te kijken naar ons product en afvalstromen, maar naar de gehele keten. Samen met partners tillen we initiatieven naar een hoger niveau. In 2017 realiseerden we een CO2 neutrale keukenproductie. Dit konden we alleen realiseren door ‘gewoon’ te beginnen met diverse initiatieven.’’  

In de afgelopen jaren heeft DKG gebouwd aan een scherp MVO-beleid, waarbij de Sustainable Development Goals een belangrijk uitgangspunt vormen. Daarnaast staan samenwerkingen centraal.  

Bart Meeuwsen: ‘’Naast onze CO2 neutrale productie hebben we te maken met onvermijdelijke CO2 uitstoot die bijvoorbeeld voortkomt uit vervoer en gasverbruik in onze winkels. We compenseren al deze uitstoot door mee te werken aan initiatieven als Trees for all en Climate Neutral Group. Daarnaast zetten we in op een afname van de onvermijdelijke CO2 uitstoot met een reductiebeleid. Zo zijn we overgestapt naar een elektrisch leasewagenpark en willen we een overstap van gas naar gasloos in onze winkels realiseren. We mogen onszelf CO2 neutraal noemen, maar ons doel gaat verder dan dat. We willen als eerste keukenleverancier klimaatpositief worden en zijn hiervoor een route aan het uitstippelen. Toen we meer te weten kwamen over de mogelijkheid tot een regionale samenwerking met koolstofboeren, waren we snel overtuigd! Het past niet alleen bij onze duurzame ambities, maar ook bij onze oer-Hollandse organisatie om een samenwerking juist met agrariërs uit de regio aan te gaan en samen onze schouders eronder te zetten.’’ 

ZLTO


Lokale CO2 kringloop 

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak tot een klimaatpositieve bedrijfsvoering. Dat kan zelden in één keer volledig. Compensatie van onvermijdbare CO2-uitstoot kan een overgangsmaatregel zijn. Compensatie wordt vaak gezocht ver van huis, zoals aanplant van bomen in Zuid-Amerika. Zou het niet nog mooier zijn als bedrijven de mogelijkheid hebben om de CO2-compensatie lokaal te organiseren? Daarom doet DKG mee met GO2Positive – Carbon Farming. DKG wil met dit project aantonen dat de koolstofkringloop lokaal werkt met hulp van boeren en de bodem en met zichtbaar resultaat voor de directe omgeving.

Hopelijk benutten veel meer bedrijven in de toekomst de kracht van een lokale CO2-kringloop!


 

Voor particulieren Bruynzeel Keukens voor de particuliere markt Voor de zakelijke markt Bruynzeel Keukens voor de zakelijke markt

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.

Heeft u een vraag?