Onze omgeving

CO2-compensatie
Om bij te dragen aan de oplossingen voor het klimaatprobleem, compenseren we onze CO2-uitstoot in klimaatvriendelijke projecten.

Samenwerking met koolstofboeren in de regio
Als eerste in de branche produceert DKG, het moederbedrijf van de keukenmerken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens, sinds 2017 CO2 neutraal. Tijd voor een volgende stap. DKG wil de komende jaren klimaatpositief worden en doet dat samen met boerenorganisatie ZLTO en koolstofboeren in de regio. Koolstofboeren bieden een innovatieve oplossing waarbij CO2 uit de lucht wordt gehaald en als organische stof wordt vastgelegd in de bodem. De planten en gewassen op het land van de boer zetten CO2 via fotosynthese om naar koolstofketens. De organische stof die zo wordt opgebouwd bevordert ook de bodemvruchtbaarheid en de groei van gewassen. DKG omarmt twee koolstofboeren in een straal van 15 kilometer rondom de fabriek in Bergen op Zoom. Die gaan de komende 5 jaar aan de slag om CO2 te binden in de bodem.

CO2 uit de lucht in de bodem
Op basis van wetenschappelijke onderzoek is een set aan landbouwmaatregelen opgesteld waarmee een boer CO2 uit de lucht langdurig vastlegt in de bodem. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem. De gekozen maatregelen zijn praktisch uitvoerbaar en leveren zo veel mogelijk rendement. Maatregelen zoals niet-kerende grondbewerking, groenbemesters en vanggewassen of het niet scheuren van grasland laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof  bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem. Naast CO2-binding zijn er nog extra voordelen: de biodiversiteit neemt toe en de landbouw is weerbaarder tegen klimaatextremen. Samen met boeren uit de regio werken aan een beter klimaat. 
ZLTO

De komende vijf jaar gaan twee koolstofboeren binnen een straal van 15 kilometer van DKG in Bergen op Zoom aan het werk. Ze ontvangen een financiële vergoeding per gemeten ton vastgelegde koolstof en worden begeleid door experts in hun weg naar een optimaal resultaat. Elk jaar leggen de boeren 30 ton CO2 vast met behulp van de bijdrage van DKG. Dit betekent dat in 5 jaar tijd maar liefst 150 ton CO2 wordt vastgelegd in de bodem, dat normaal in de lucht zou blijven hangen. Ter vergelijking: dit zijn 390 enkele vluchten van Amsterdam naar Rome.    

Met behulp van (bodem)metingen en jaarlijkse rapportages monitort ZLTO de voortgang. 

Herbebossing in Oeganda
Kibale National Park in Oeganda is één van de mooiste regenwouden in Oost Afrika met een enorme rijke flora en fauna. Met het bos dat we aanplanten vergroten we het leefgebied van de dieren, besTrees for allchermen we het oerbos en leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat.

 

 

 


Biogasproject
Om bewust om te gaan met de CO2-uitstoot van onze keukenfabriek is er een contract getekend met Neutral Climate Group, waarbij we de komende 3 jaar meer dan 1600 ton aan CO2 gaan compenseren met het biogasproject. (Co-)vergisting is een natuurlijk afbraakproces waarbij onder geconditioneerde omstandigheden biogas vrijkomt. Het gewonnen biogas wordt in een warmtekrachtkoppeling installatie (WKK) omgezet in duurzame elektriciteit, die via een groene stroomleverancier aan vele duizenden huishoudens in Nederland wordt geleverd. Door dit proces kunnen de keukens CO2-neutraal geproduceerd worden.

Consumentenveiligheid
Een keuken die werkt, moet ook een veilige keuken zijn. Daarom gebruiken wij in onze kasten altijd veiligheidsglas. Op het beslag van (vouw)klepkasten zit beveiliging. Wij zorgen voor een veilige montage van kasten zodat bijvoorbeeld planken en keukeneilanden niet kunnen kantelen. Onze monteurs zijn VCA- gecertificeerd en weten hoe ze veilig moeten werken bij het plaatsen van een keuken. Daarbij voldoen al onze inbouwkeuken-programma’s aan de normen NEN-EN 14749 (veiligheidseisen) en NEN-EN 1116 (coördinatiematen).

Voor particulieren Bruynzeel Keukens voor de particuliere markt Voor de zakelijke markt Bruynzeel Keukens voor de zakelijke markt

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.

Heeft u een vraag?