MVO

Strategisch speerpunt

We hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als marktleider in Nederland zien wij het als onze plicht om ook MVO als prioriteit onder de aandacht te brengen. MVO is een speerpunt! We brengen meer structuur en snelheid aan en willen ook op het gebied van MVO de koploper in de keukenbranche zijn. We bestaan al 125 jaar en beseffen dat we alleen kunnen voortbestaan als we ons ook op dit gebied blijven onderscheiden.

Bekijk onze MVO jaarverslagen   Bekijk onze CO2-Management- en -Reductieplannen

 

Commitment GRI
Dit MVO verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door Bruynzeel Keukens zelf en niet door externen geverifieerd.

Verslag frequentie
Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie op deze website bijgewerkt.

Reikwijdte van het verslag
Dit verslag betreft -tenzij anders vermeld- de activiteiten van Bruynzeel Keukens in Nederland in het jaar 2018. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

Vragen
Neem voor vragen over dit verslag contact op met Sjoerd Gombert  (Coördinator Kwaliteit en Milieu) via sgombert@dkgdekeukenfabriek.nl

Bekijk de GRI Standards kruistabel 2023

Ondertekening Grondstoffenakkoord

Het Grondstoffenakkoord is een Rijksbreed initiatief met als doel om in 2050 volledig circulair te zijn.
Als marktleider willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, oftewel circulair bouwen. We willen graag bij de ‘early adopters’ horen en inzetten op een langdurige samenwerking met alle betrokken partijen. Met die reden hebben we het grondstoffen akkoord van de overheid ondertekend.

Transitieagenda ‘Bouw’ past het best bij ons, veel van onze stakeholders zijn actief in deze ‘wereld’ en gezamenlijk met hen willen wij de keten gaan verduurzamen.

Ambitieus autobeleid

Inmiddels is maar liefst 95% van ons wagenpark volledig elektrisch, en de overige 5% bestaat uit plug-in hybride voertuigen. Sinds de invoering van het beleid in 2018 is de uitstoot van het leasewagenpark al meer dan 30% verminderd!
Het doel is om in de toekomst een volledig elektrisch wagenpark te realiseren. Om dit te kunnen faciliteren zijn er op de productielocatie in Bergen op Zoom laadpalen geplaatst. Medewerkers die een elektrische auto (gaan) rijden krijgen ook de mogelijkheid om een laadpaal thuis te plaatsen.

 

Ondertekening TruStone

Bruynzeel Keukens heeft zich als eerste grote retailketen aangesloten bij het TruStone Initiatief. In dit initiatief werken de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector en overheid samen met NGO’s en vakbonden om een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen te realiseren. Dit moet bijdragen aan verbetering van milieu- en arbeidsomstandigheden in de hele keten.
De betrokken deelnemers maken niet alleen de keten transparanter, maar werken ook samen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, onveilige werkomstandigheden aan te pakken.

Voor particulieren Bruynzeel Keukens voor de particuliere markt Voor de zakelijke markt Bruynzeel Keukens voor de zakelijke markt

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.

Heeft u een vraag?