Woonzorg kiest voor een volledig circulair keukenproces

De ambitie van de Nederlandse overheid is om 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Om dit waar te maken moeten duizenden kleine én grote bedrijven in de bouw- en vastgoedsector omschakelen naar een nieuwe manier van werken. Woonzorg Nederland, pionier in seniorenhuisvesting, kiest ervoor om niet af te wachten, maar hier nu al een voorsprong op te nemen door alle keukens bij hun renovatieprojecten volledig circulair af te voeren. Bij het leveren van de nieuwe Bruynzeel keukens, worden de oude keukens meegenomen. De onderdelen van de oude keuken(s) worden gescheiden en dan verwerkt tot nieuwe grondstoffen waarmee nieuwe Bruynzeel keukens worden gemaakt en dus opnieuw de economie in kunnen. 

Bruynzeel Keukens en Woonzorg

Edwin van Moorst - Manager Dagelijks Onderhoud bij Woonzorg Nederland vertelt:
“Denk groot, maar begin klein! Woonzorg Nederland zet zich actief in voor duurzaamheid en versterkt haar inspanningen met een ambitieuze visie op duurzaamheid, genaamd Green Assets 2050. Woonzorg Nederland heeft verantwoordelijkheid én impact als vastgoedbeheerder en draagt vanuit die rol bij aan de klimaatdoelstellingen. De visie is integraal onderdeel van de ondernemingsvisie van Woonzorg Nederland”. ‘Samen kleur geven aan wonen voor senioren’. De integrale duurzaamheidsvisie van Woonzorg Nederland richt zich op vijf strategische sporen: Energietransitie: uiterlijk 2050 CO2-neutraal vastgoed én een CO2 neutrale bedrijfsvoering door energie te besparen en duurzaam op te wekken. Dit doen we op de volgende onderdelen:

  • 1.    Materiaalkeuze: circulair (ver)bouwen en circulaire bedrijfsvoering door materiaalgebruik te reduceren, hergebruik en biobased materialen. 
  • 2.    Biodiversiteit: bevorderen biodiversiteit door natuurinclusief bouwen en een groene woonomgeving
  • 3.    Klimaatadaptatie: een klimaatbestendige woonomgeving, bestand tegen hitte, droogte, wateroverlast en       overstromingen
  • 4.    Sociale duurzaamheid: eerlijke lonen en gezonde werkomstandigheden in leveringsketens en bedrijfsvoering.

Vanuit afdeling Dagelijks Onderhoud zijn wij samen met de 12 aannemers hierover het gesprek aangegaan. De vraag was simpel; “wat kunnen wij nu al doen om de CO2 uitstoot te beperken?” Uit deze gesprekken bleek de betrokkenheid van onze co-makers die allen duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan!  We gebruiken op dit moment meer grondstoffen dan de aarde ons kan opleveren. Het directe gevolg hiervan uit zich in de tekorten aan bouwmaterialen. Circulariteit is de oplossing voor dit probleem. Om circulariteit in het bouwproces op te nemen, heb je ook de producenten van bouwmaterialen nodig. Wij vonden voor de keukens in Bruynzeel Keukens de juiste partner. Bruynzeel heeft haar productieproces aangepast met als doel CO2 neutraal te produceren. Oude keukens worden ingezameld en de grondstoffen worden opnieuw verwerkt in het produceren van een nieuwe keuken, de circulaire keuken!

Woonzorg heeft met alle 12 aannemers en Bruynzeel Keukens afspraken gemaakt zodat nu elke nieuw geplaatste keuken een circulaire keuken is.

Doe mee!
Ook koploper worden in de transitie naar een circulaire economie? Vraag jouw contactpersoon bij Bruynzeel Keukens naar de mogelijkheden en voorwaarden. 

Contact

Voor particulieren Bruynzeel Keukens voor de particuliere markt Voor de zakelijke markt Bruynzeel Keukens voor de zakelijke markt

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.

Heeft u een vraag?