preload

Reduceren CO2 uitstoot

MVO is in 2016 als strategisch speerpunt benoemt door de directie en zijn we met een multidisciplinaire werkgroep aan de slag gegaan.  Als groep zijn we aan de slag gegaan met het stellen van MVO doelen. Doelen waarbij we afgewogen hebben wat de MVO impact is, of het laaghangend fruit is, of het een belangrijk criterium is voor onze stakeholders, etc.

Om bij te dragen aan de oplossingen voor het klimaatprobleem, reduceren we onze CO2-uitstoot en compenseren we onze onvermijdelijke CO2-uitstoot in klimaatvriendelijke projecten.  Het mooiste zou zijn als we volledig op eigen kracht CO2-neutraal kunnen, tot die tijd compenseren we onze onvermijdelijke CO2-uitstoot.

Trees for all
Bij het compenseren van onze CO2-uitstoot hebben we gekeken welke initiatieven passen bij ons als bedrijf, maar ook initiatieven waarbij de omgeving (people, planet, profit) baat heeft van de compensatie en we ons voor meerdere jaren aan kunnen verbinden.
We zijn een houtbewerkingsbedrijf en hebben de CO2-uitstoot uit onze biomassaketel via Trees for All gecompenseerd. Bomen voor bomen zogezegd.
Met het Bosherstel in Kabele National Park (Oeganda) dragen we bij aan herbebossing en bieden we de mogelijkheid om CO2 te compenseren. Kibale National Park in Oeganda is één van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika met een enorme rijke flora en fauna. Met het bos dat we aanplanten vergroten we het leefgebied van de dieren, beschermen we het oerbos én leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat.

Trees for all

Lees hier meer over het project van Trees for all

Climate Neutral Group
Onze overige CO2-uitstoot compenseren we via Climate Neutral Group. Met dit project investeren we in het laten draaien en het onderhoud van windmolens in verschillende afgelegen gebieden van India. De lokale bevolking in de omliggende dorpen kunnen nu zelf energie opwekken, zonder CO2-uitstoot. 
Het klimaatproject investeert in windparken in afgelegen gebieden van India om de elektriciteit te leveren aan het lokale elektriciteitsnet. Zo wordt elektriciteit uit fossiele bronnen gedeeltelijk vervangen door duurzame windenergie. Naast reductie van CO2 zorgt het project ook voor meer zekerheid van de energievoorziening voor Indiase huishoudens, de verbetering van de infrastructuur en meer werkgelegenheid.

Climate Neutral Group

Lees hier meer over het project in India

Het mooie is dat beide initiatieven CBF erkend zijn en een Golden Standard of VCS certificering hebben. Op die manier is transparantie gewaarborgd en dit komt ten goede aan ons MVO beleid. Ook dragen we zo bij aan de SDG doelstellingen die wij als organisatie belangrijk vinden.

SDG

 

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen. Kies hieronder hoe je verder wilt gaan. Deze keuze hoef je maar één keer te maken.

Heeft u een vraag?