Patrimonium Woonservice: sloop en renovatie zo veel mogelijk circulair

Met een helder en ambitieus beleid nemen we voortdurend maatregelen om bij te dragen aan een mooie, schone toekomst. Om de keten écht circulair te maken, is de samenwerking met ketenpartners hierin erg belangrijk. Eén van die ketenpartners is Patrimonium Woonservice.

In opdracht van Patrimonium is de sloop van 52 woningen aan de Dennenlaan en Sparrenlaan van start gegaan. En dat gebeurt zoveel mogelijk circulair: het merendeel van de materialen wordt hergebruikt. Hetzelfde geldt bij de grootscheepse renovatie die Patrimonium uitvoert aan De Palmen Grift. Bewoners krijgen daar nieuwe keukens, badkamers en toiletten. De oude keukens worden voor het overgrote deel circulair verwerkt door Bruynzeel Keukens. Bij de aanbesteding let Patrimonium nadrukkelijk op de duurzaamheidsambities van de aanbieders.

Besparing CO2-uitstoot
Het sloopbesluit voor de woningen aan de Dennenlaan werd in 2018 al genomen. De technische staat van de woningen maakte renovatie onmogelijk en met de sloop krijgt Patrimonium de gelegenheid er meer, nieuwe en duurzame woningen voor terug te bouwen. Sloopbedrijf BMG uit Wageningen heeft de veiligheidshekken inmiddels geplaatst en begint op korte termijn met de sloop. Voorafgaand daaraan organiseert het bedrijf een kleine markt waar omwonenden terecht kunnen voor bijvoorbeeld vervangende keuken- of badkameronderdelen. BMG informeert omwonenden tijdig hierover. Aansluitend volgt de asbestsanering en daarna start de sloop, waarbij zo veel mogelijk materialen hergebruikt worden of teruggebracht tot grondstof voor nieuwe bouwprojecten. Dit levert een besparing van meer dan 180.000 kg CO2-uitstoot op.

Hergebruik en CO2-reductie
Dezelfde circulariteit biedt keukenleverancier Bruynzeel Keukens bij de vernieuwing van de keukens in de appartementencomplexen van Patrimonium aan De Palmen Grift. Met uitzondering van de metalen (kranen, spoelbakken, ladegeleiders en poten) wordt al het materiaal circulair verwerkt. Spaanplaat wordt verwerkt tot nieuwe grondstof voor spaanplaatfabrikanten. Daarmee wordt per ton verwerkt hout 1 boom gered van kappen en 150 kg aan CO2-uitstoot bespaard.

Samenwerken staat centraal
“Circulariteit wordt de komende jaren steeds belangrijker in de bouw”, legt Manager Vastgoed Theo van Heukelom uit. “Patrimonium stimuleert dit waar mogelijk, onder meer door het onderdeel te maken van onze inkoop bij leveranciers.” In onderstaande video geven wij meer uitleg over ons circulaire keukenproces:

Benieuwd wat Bruynzeel voor uw project kan betekenen?

Neem voor meer informatie contact op met één van onze accountmanagers. 

 

Voor particulieren Bruynzeel Keukens voor de particuliere markt Voor de zakelijke markt Bruynzeel Keukens voor de zakelijke markt

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.

Heeft u een vraag?