preload

Privacy & cookies

Bruynzeel Keukens gebruikt de gegevens die u achterlaat op deze website alleen voor het leveren van producten, voor marktonderzoek en om u op de hoogte stellen van producten en diensten. Bruynzeel Keukens respecteert uw privacy en gaat te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen of instanties.

Cookie verklaring

Verwijderen van cookies

Ga naar de speciale pagina van Google voor het uitzetten van Google-cookies.

Ga naar de speciale pagina van youronlinechoices.nl om advertentievoorkeuren aan te geven.

KeukenIdee app

De KeukenIdee app verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om een afspraak met onze specialisten te maken:

  • - Voorletters, tussenvoegsel en achternaam
  • - Geslacht
  • - Adresgegevens
  • - Telefoonnummer
  • - E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Waarom we gegevens nodig hebben

De KeukenIdee app verwerkt jouw persoonsgegevens, zodat er een afspraak met één van onze keukenspecialisten kan worden gemaakt. 

Hoe lang we gegevens bewaren

Bruynzeel Keukens zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden na 1 jaar verwijderd.

Delen met anderen

Bruynzeel Keukens verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bruynzeelkeukens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Bruynzeel Keukens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via: Website: bruynzeelkeukens.nl Telefoonnummer: 0164 - 285 000 Bedrijfsadres: Drebbelstraat 7 4622 RC Bergen op Zoom Telefoon: 0164 - 285000 Postadres: Drebbelstraat 7 4622 RC Bergen op Zoom Telefoon: 0164 - 285000

Beveiliging

Bruynzeel Keukens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bruynzeelkeukens.nl

Bruynzeel Keukens
Hoofdkantoor

Drebbelstraat 7 , 4622 RCBergen op Zoom

0164 - 28 50 00

×