Actievoorwaarden Quooker voordeel

Actievoorwaarden Quooker voordeelactie

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Quooker voordeel,’ hierna te noemen ‘actie’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 35, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

Actie

 • Deze actie loopt van 15 maart t/m 30 juni 2023.
 • Deze actie betreft een voordeel van € 200,- bij aanschaf van een Quooker.
 • Het voordeel geldt alleen bij aanschaf van een Bruynzeel- of next125 keuken vanaf € 5.000,- inclusief BTW.
 • Bij aanschaf van meerdere apparaten blijft het gestelde voordeel gelijk. 
 • De actie geldt op alle apparatuur van Quooker, welke beschikbaar zijn binnen het assortiment van Bruynzeel Keukens. 
 • Per klant kan éénmaal gebruik gemaakt worden van het gestelde merkvoordeel.
 • Om van de actie te profiteren dient u een offerte te verkrijgen in één van onze Bruynzeel winkels tijdens de actieperiode. De offerte is 4 weken geldig (vanaf offertedatum). 
 • Reeds gekochte keukens (getekende koopovereenkomst) van voor de actieperiode, maar nog niet afgeleverde keukens, kunnen niet meer aan deze actie meedoen.
 • De waarde van het gestelde voordeel op de apparatuur is niet in te wisselen voor contanten.
 • De Bruynzeel Keukens outlet vestiging in Bergen op Zoom (handelend onder naam Outlet  DKG De Keukenfabriek) is uitgesloten van deelname. 
 • De actie is uitsluitend geldig in de Bruynzeel winkels.
 • De actie is niet geldig voor huurprojecten.
 • Bij deelname door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • De actie geldt niet op showroomkeukens.

Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers, haar klant.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt Bruynzeel Keukens een besluit.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.

 

Privacy

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • Contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

 

Vragen en klachten

Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens.

Contact opnemen

Ontwerpstudio Bruynzeel winkel
Voor particulieren Bruynzeel Keukens voor de particuliere markt Voor de zakelijke markt Bruynzeel Keukens voor de zakelijke markt

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.