Grondstoffenakkoord

Bruynzeel Keukens (DKG Groep) tekent intentieverklaring

GrondstoffenakkoordLogo grondstoffenakkoord

Bruynzeel Keukens (DKG Groep) is ondersteunend partner geworden in het Grondstoffenakkoord. Wij hebben een intentieverklaring getekend waarin we aangeven dat wij onze verantwoordelijkheid willen nemen in het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen (oftewel circulair bouwen). Dat wij inzetten op een langdurige samenwerking met alle betrokken partijen.

Om ervoor te zorgen dat er in 2050 genoeg te eten is en er voor iedereen noodzakelijke goederen zoals kleding en apparaten zijn, moet onze economie circulair worden. In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Dat komt doordat producten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt.

Weg met de wegwerpmaatschappij

In deze circulaire economie verdwijnt het afval zoals we dat nu kennen. Afval is dé nieuwe grondstof. Vrijwel alles dat we straks gebruiken, wordt steeds opnieuw gebruikt. In een circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien’. We maken de cirkel rond. Zo sparen we behalve onze grondstoffen ook het milieu, verminderen we onze CO2-uitstoot en stimuleren we innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Programma 'Nederland Circulair in 2050'

In september 2016 is het Rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' gestart. Het programma geeft aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller.

Veel partijen kunnen en willen hierin een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen die het moeten doen. Het Grondstoffenakkoord is het startpunt om samen aan de slag te gaan. Er zijn doelstellingen bepaald op vijf gebieden (transitieagenda’s): Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. Iedereen draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde.

Op dit moment hebben meer dan 325 partijen toegezegd te willen bijdragen en de intentieverklaring ondertekend. Bruynzeel Keukens (DKG Groep) is er daar een van.

Bruynzeel Keukens tekent intentieverklaring

Ambitie en inzet

DKG is de groep achter de succesvolle Nederlandse merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens. We maken onze merken letterlijk zelf. Dat doen we in DKG De Keukenfabriek in Bergen op Zoom.

Steeds meer bedrijven in Nederland zijn zich bewust van de noodzaak van duurzaam ondernemen. Zij zetten zich in voor verandering, door bijvoorbeeld minder energie en grondstoffen te gebruiken of over te stappen op duurzame alternatieven. Ook bij DKG begrijpen we het belang van duurzaam ondernemen. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen één van onze strategische speerpunten. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze activiteiten op mens en milieu.
 

  • Zo produceren wij (als eerste én enige keukenfabrikant in Europa) onze keukens CO₂-neutraal.
  • We wekken een deel van de elektriciteit zelf op met zonnepanelen en we verwarmen de fabriek met ons houtafval.
  • Stroom kopen we uitsluitend groen in.
  • DKG Groep is ISO 9001:2015 en ISO 1400:2015 gecertificeerd. 
  • En als eerste in de keukenbrancheCO₂-prestatieladder gecertificeerd (niveau 3).
  • Keukens bestaan voor een groot deel uit hout(gerelateerde) producten. DKG Groep is daarom al jaren FSC® (FSC-C103968) gecertificeerd.

Daarnaast zijn tal van initiatieven gestart om als bedrijf duurzamer te ondernemen, bijvoorbeeld het besluit om in 2020 een volledig elektrisch leasewagenpark te hebben.

Transitieagenda ‘Bouw’ past het best bij ons, veel van onze stakeholders zijn actief in deze ‘wereld’ en gezamenlijk met hen willen wij de keten gaan verduurzamen.

Sociale aspecten, zoals social return en scholing (wij hebben een eigen e-learningplatform), zijn voor ons net zo belangrijk als duurzaamheid in materialengebruik, CO₂ reductie en het kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving en op de vraag van de markt en consument.

Bekijk hier meer informatie over onze MVO doelstellingen.  

Bijdrage

Als marktleider willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen (oftewel circulair bouwen) en willen graag bij de ‘early adopters’ horen en inzetten op een langdurige samenwerking met alle betrokken partijen.

Wij hebben een landelijk netwerk van B2B-klanten, woningcorporaties, beleggers, dealers en leveranciers en willen samen met hen veel informatie vergaren door de dialoog aan te gaan over duurzaamheid.

Op het gebied van kennis & bewustwording kunnen wij onze bijdrage leveren, zo heeft DKG een eigen e-learningplatform waarbij we kennis ontwikkelen en delen onder de eigen medewerkers.

DKG Groep is actief lid in diverse landelijke overlegorganen voor de meubelindustrie, hiermee leveren wij onze bijdrage op het sociale vlak.

Bekijk ook onze bedrijfsfilm: 

 

Voor particulieren Bruynzeel Keukens voor de particuliere markt Voor de zakelijke markt Bruynzeel Keukens voor de zakelijke markt

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.

Heeft u een vraag?