preload

Bloemenknuffel Moederdag actievoorwaarden

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Bloemenknuffel Moederdag', hierna te noemen ‘actie’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 7, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’. 
 • Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden

De actie

 • Deze actie loopt van dinsdag 7 mei t/m zondag 12 mei 00:00 uur.
 • Deze actie betreft: wie verdient volgens jou een bloemetje? Win een Bloomon giftcard t.w.v. €23,95.
 • Deelnemers doen mee door een reactie te plaatsen onder de posts op Facebook of Instagram.
 • Onder de juiste antwoorden worden willekeurig 3 winnaars geloot.
 • De winnaars worden uiterlijk woensdag 15 mei 2019 op de hoogte gebracht via een bericht onder het desbetreffende bericht op Facebook of Instagram.
 • Indien een mogelijke winnaar niet voor maandag 20 mei 2019, 17.00 uur reageert, gaat de prijs naar een andere winnaar.
 • Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De waarde van de Bloomon giftcards zijn niet in te wisselen voor contanten.
 • De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Wanneer een deelnemer niet aan alle regels van de actie voldoet, wordt deze niet meegenomen.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.
 • Op deze actie is de gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Bruynzeel Keukens handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 • Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Bruynzeel Keukens, aan Bruynzeel Keukens gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
 • Bij een deelname door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • Je kan maximaal 1 keer deelnemen. Meerdere keren reageren vergroot de winkans niet. Bij dubbele deelname wordt men uitgesloten.

Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enige wijze tot vergoeding van schade is gehouden tegenover haar klant.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden

Vragen en klachten

 • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens via contact@bruynzeelkeukens.nl 
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacy

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • Contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
 • De winnaar van de gewonnen prijs worden gevraagd om een foto/video in te sturen. Deze foto’s/video’s kunnen worden gepubliceerd in uitingen van Bruynzeel Keukens, zowel offline als online.
Bruynzeel Keukens
Hoofdkantoor

Drebbelstraat 7 , 4622 RCBergen op Zoom

0164 - 28 50 00

×