Contact, service en garantie Belgische klanten

De winkels van Bruynzeel Keukens België zijn per 1 augustus 2016 gesloten.

Alle keukens die in België verkocht zijn zullen gewoon uitgeleverd en gemonteerd worden op de gebruikelijke wijze. De voorwaarden en de garantie die bij verkoop met u zijn afgesproken zullen uiteraard worden gerespecteerd.

Om een beroep te doen op de garantievoorwaarden en service kunt u terecht bij:

Leuvensesteenweg 15
1932 St. Stevens Woluwe
02/720.99.95
service@bruynzeelkeukens.be

Voor een aanvulling op uw keuken, helpen wij u graag in een van onze toonzalen in Nederland. Voor de adressen van  alle toonzalen verwijzen we u graag naar het winkeloverzicht.

****

Les showrooms de Bruynzeel Cuisines Belgique sont fermés à partir du 1er Août 2016.

Toutes les cuisines qui sont vendues en Belgique seront livrées et installées de la manière habituelle. Les conditions et les garanties qui ont été convenues lors de la signature du contrat seront bien sûr respectées.

Pour faire appel à la garantie et le service après vente , s'il vous plaît contacter:

Chaussée de Louvain, 15
1932 St. Stevens Woluwe
02/720.99.95
service@bruynzeelkeukens.be

Pour compléter votre cuisine, nous pouvons vous aider dans l'une de nos salles d'exposition aux Pays-Bas.
Pour les adresses de toutes les salles d'exposition, nous vous renvoyons à la liste de showroom sur le site du Pays-Bas.