preload

Actievoorwaarden Siemens apparatuur voordeel

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Siemens studioLine 4 apparaten € 500,- voordeel,’ hierna te noemen ‘actie’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 7, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’.

 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

De actie

 • Deze actie loopt van maandag 11 november t/m zondag 5 januari.
 • Deze actie betreft een voordeel van € 500,- bij aanschaf van minimaal 4 Siemens studiLine apparaten, bij aankoop van een Bruynzeel - of Bruynzeel OPTIMA keuken van minimaal € 5.000,- incl. BTW.

 • Bij aanschaf van meer dan 4 Siemens apparaten blijft het voordeel € 500,-.

 • De actie geldt op alle apparatuur van Siemens studioLine, welke beschikbaar zijn binnen het assortiment van Bruynzeel Keukens. 

 • Per klant kan éénmaal gebruik gemaakt worden van de € 500,- voordeel op Siemens apparatuur. 

 • Om van de actie te profiteren dient u een offerte te verkrijgen in één van onze 32 Bruynzeel winkels tijdens de actieperiode. De offerte is 4 weken geldig (vanaf offertedatum) en niet geldig i.c.m. andere acties.

 • Reeds gekochte keukens (getekende koopovereenkomst) van voor de actieperiode, maar nog niet afgeleverde keukens, kunnen niet meer aan deze actie meedoen.

 • Het voordeel geldt alleen bij aanschaf van een Bruynzeel- of Bruynzeel OPTIMA keuken vanaf € 5.000,- inclusief BTW.

 • De waarde van de Siemens apparatuur set is niet in te wisselen voor contanten.

 • De Bruynzeel Keukens outlet vestiging in Bergen op Zoom (handelend onder naam Outlet  DKG De Keukenfabriek) is uitgesloten van deelname. De Bruynzeel Keukens winkel, Drebbelstraat 9, in Bergen op Zoom doet wel mee met deze actie.

 • De actie is uitsluitend geldig bij één van de 32 Bruynzeel winkels.

 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen, specifieke nieuwbouw projectafspraken (waaronder keukencheques) en aanvullingen op standaard projectkeukens.

 • De actie is niet geldig voor huurprojecten.

 • Bij deelname door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.

 • De actie geldt niet voor showroomkeukens.

Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers, haar klant.

 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt Bruynzeel Keukens een besluit.

 • Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vragen en klachten

 • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens via contact@bruynzeelkeukens.nl.

 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacy

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • Contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.