preload

Actievoorwaarden Ontwerp en win jouw gepersonaliseerde ETNA koelkast

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Ontwerp en win jouw gepersonaliseerde ETNA koelkast’, hierna te noemen ‘actie’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 7, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’. 
 • Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden


De actie

 • Deze actie loopt van maandag 14 januari 2019 tot zondag 14 april 2019. 
 • Deze actie betreft: ontwerp en win jouw gepersonaliseerde ETNA koelkast. 
 • Deelnemers krijgen de kans om op bruynzeelkeukens.nl/etna een ETNA koelkast volledig naar eigen smaak te stijlen. Dit kunnen zij doen door het ontwerp (een afbeelding) te uploaden, een motivatie te schrijven waar de koelkast komt te staan en op  ‘doe mee en win’ te klikken. 
 • Wanneer een deelnemer ervoor kiest om zijn/haar ontwerp in te sturen, geeft de deelnemer akkoord op het overdragen van de auteursrechten van zijn/haar ontwerp aan Bruynzeel Keukens. Bruynzeel Keukens krijgt hiermee toestemming om de ontwerpen naar eigen inzicht te gebruiken op haar online kanalen en voor eventuele promotionele doeleinden.
 • Iedere 4e van de maand zullen de 5 meest originele inzendingen geplaatst worden op de Facebook en Instagram pagina van Bruynzeel Keukens. Volgers krijgen door middel van likes (Facebook) en reacties (Instagram) de mogelijkheid om te stemmen op hun favoriet. 
 • Stemmen kan vanaf de 4e en tot en met de 14e van de maand. 
 • De koelkast met de meeste likes en reacties is de winnaar van de maand en ontvangt een gepersonaliseerde ETNA koelkast. Het betreft hier het model KVV754 
 • Zat jouw ontwerp niet bij de top 5 van de maand? Vanaf de 15e van de maand start een nieuwe ronde, waarbij je opnieuw kans maakt om in de top 5 te eindigen. In totaal kan er 3x kans gemaakt worden op een plaats in de top 5.
 • Winnaars worden op 15 februari, 15 maart en 15 april 2019 per e-mail op de hoogte gebracht. 
 • Indien de gekozen winnaar niet binnen 5 werkdagen reageert, gaat de prijs naar een andere winnaar.
 • Bruynzeel Keukens is gerechtigd om registraties van deelnemers te weigeren om haar moverende redenen; Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een deelnemer stemposts te weigeren en/of de deelnemer uit te sluiten voor de actie, indien blijkt dat de deelnemer niet gebruikt maakt van zijn eigen identiteit, we vermoeden dat de verkregen stemmen zijn gekocht en/of verkregen zijn via een “like & exchange community” en/of anderszins de achtergrond van de uitgebrachte stemmen niet te achterhalen is.
 • Levering van de gewonnen koelkast vindt plaats op een met de prijswinnaar gezamenlijk overeengekomen moment.
 • Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De waarde van de ETNA koelkast is niet in te wisselen voor contanten.
 • De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Wanneer een deelnemer niet aan alle regels van de actie voldoet, wordt deze niet meegenomen.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.
 • Op deze actie is de gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Bruynzeel Keukens handelt in overeenstemming met deze gedragsode.
 • Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Bruynzeel Keukens, aan Bruynzeel Keukens gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
 • Bij een deelname door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • Je kan maximaal 1 keer per maand deelnemen aan de actie. Bij dubbele deelname wordt men uitgesloten.


Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enige wijze tot vergoeding van schade is gehouden tegenover haar klant.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden


Vragen en klachten

 • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens via contact@bruynzeelkeukens.nl 
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.


Privacy

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • In verband met het contact over het design van de koelkast en de levering, zullen contactgegevens van winnaars aan ETNA worden verstrekt. 
 • Met uitzondering van bovenstaande voorwaarde, worden contactgegevens niet door Bruynzeel Keukens aan derden verstrekt. 
 • Kort na levering van de koelkast neemt Bruynzeel Keukens contact op met de winnaar voor een fotomoment. De gemaakte foto’s van de winnaar en zijn/haar koelkast kunnen worden gepubliceerd in uitingen van Bruynzeel Keukens, zowel offline als online. 
 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten indien hij/zij geen gebruik maakt van zijn/haar identiteit. 
Bruynzeel Keukens
Hoofdkantoor

Drebbelstraat 7 , 4622 RCBergen op Zoom

0164 - 28 50 00

×