Actievoorwaarden win een keuken Leiderdorp

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Vind jouw keukenmatch en win!’, hierna te noemen ‘actie’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 7, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’. 
 • Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.


De actie

 • Deze actie loopt van 19 september 2020 t/m 18 oktober 2020.
 • Deze actie betreft: “Vind jouw keukenmatch en win een keuken t.w.v. €7500,-".


Procedure/deelname

 • De deelnemer doet inspiratie op in de vernieuwde Bruynzeel winkel in Leiderdorp (Elisabethhof 32). 
 • De deelnemer laat in de campagneperiode van 19 september 2020 t/m 18 oktober 2020 in de winkel in Leiderdorp een offerte voor een complete keuken maken (vooraf een afspraak maken). 
 • Daarna stuurt de deelnemer het ordernummer van de offerte met daarbij een motivatie waarom dit zijn/haar keukenmatch is aan win@bruynzeelkeukens.nl (bij particuliere verkoop begint het ordernummer met 12... en bij koopwoningen met 15... je kunt deze terugvinden op de voorpagina van de offerte). Graag ook naam en telefoonnummer vermelden in de e-mail. 
 • Het bedrag van €7500,- is enkel van toepassing bij aanschaf van een complete keuken. Dit houdt in: aanschaf van keukenkasten, een werkblad en apparatuur. 
 • Het is toegestaan om het keukenontwerp en bijhorende motivatie op social media te delen, maar de winnaar wordt niet gekozen op basis van de meeste likes of reacties op social media. Een onafhankelijke jury kiest de winnaar met de meest gefundeerde motivatie (waarom is deze keuken de meest geschikte keuken voor mijn gezinssituatie / woonsituatie / levensfase ). 
 • Het bedrag van €7500,- wordt met het totale aankoopbedrag verrekend. 
 • De winnaar wordt uiterlijk 22 oktober 2020 telefonisch op de hoogte gebracht.
 • De winnaar van de gewonnen keuken stuurt een foto/video in van de geplaatste keuken met hem/haarzelf op de foto/video. Deze foto’s/video’s worden gepubliceerd in uitingen van Bruynzeel Keukens online en offline.
 • Indien de winnaar niet voor 23 oktober 2020, 17.00 uur reageert, gaat de prijs naar één van de andere inzendingen.


Deelname actie

Om gebruik te kunnen maken van de actie dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

I.    De deelnemer laat een offerte maken in de winkel in Leiderdorp in de campagneperiode van 19 september 2020 t/m 18 oktober 2020.
II.    De deelnemer stuurt een mail aan win@bruynzeelkeukens.nl met daar in: de motivatie waarom dit zijn/haar keukenmatch is, het ordernummer van de offerte, naam en telefoonnummer. 
III.    De winnaar van de gewonnen prijs stuurt een foto/video in van de gewonnen en geplaatste keuken met hem/haarzelf op de foto/video. 

Overige bepalingen

 • Wanneer een deelnemer ervoor kiest om zijn/haar motivatie in te sturen, geeft de deelnemer akkoord op het overdragen van de auteursrechten aan Bruynzeel Keukens. Bruynzeel Keukens krijgt hiermee toestemming om de motivatie bij het keukenontwerp naar eigen inzicht te gebruiken op haar online kanalen en voor eventuele promotionele doeleinden.
 • Bruynzeel Keukens is gerechtigd om registraties van deelnemers te weigeren om haar moverende redenen.
 • Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Bruynzeel Keukens.
 • Als een winnaar de gewonnen prijs niet accepteert, zal er een nieuwe winnaar worden gekozen.
 • Over de uitslag wordt, behalve met mogelijke winnaars, niet gecorrespondeerd.
 • De waarde van de keuken is niet in te wisselen voor contanten of een korting.
 • De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Wanneer een deelnemer niet aan alle regels van de actie voldoet, wordt deze niet meegenomen.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.
 • Op deze actie is de gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Bruynzeel Keukens handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 • Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Bruynzeel Keukens, DKG medewerkers, aan Bruynzeel Keukens gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
 • Bij een deelname door een minderjarige tot 16 jaar de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • Je kan maximaal 1 keer deelnemen. 
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.


Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens haar klant.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.


Vragen en klachten

 • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens via contact@bruynzeelkeukens.nl.
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.


Privacy

 • Aan Bruynzeel Keukens verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nadere informatie hierover is te vinden in ons privacy statement. Deze is in te zien op www.bruynzeelkeukens.nl/privacy-policy.
 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • Contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
 • De winnaar van de gewonnen prijs wordt gevraagd een foto/video in te sturen van de gewonnen keuken met hem/haarzelf op de foto/video. Deze foto’s/video’s worden gepubliceerd in uitingen van Bruynzeel Keukens online en offline. 
 • De deelnemer geeft Bruynzeel Keukens expliciet toestemming om in het kader van deze actie gemaakt foto- of filmmateriaal te gebruiken in offline en/of online media zonder dat Bruynzeel Keukens gehouden is om hier enige vergoeding tegenover te stellen. Je dient ervoor te zorgen dat beeldmateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden.

 

 

Voor particulieren Bruynzeel Keukens voor de particuliere markt Voor de zakelijke markt Bruynzeel Keukens voor de zakelijke markt

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.