preload

Actievoorwaarden win een keuken Bergen op Zoom

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak een selfie en win een keuken’, hierna te noemen ‘actie’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 7, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’. 
 • Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

De actie

 • Deze actie loopt van 30 augustus 2019 t/m 6 oktober 2019.
 • Deze actie betreft: “Maak een selfie in jouw favoriete keuken en win een keuken t.w.v. €7500,-".

Procedure/deelname

 • De deelnemer gaat naar de Bruynzeel Keukens winkel in Bergen Op Zoom (van Konijnenburgweg 25) en maakt een selfie bij zijn / haar favoriete keuken. 
 • De deelnemer laat in de campagneperiode van 30 augustus t/m 6 oktober 2019 in de winkel in Bergen op Zoom een offerte maken (vooraf een afspraak maken). 
 • Daarna stuurt de deelnemer de selfie met het bonnummer van de offerte aan win@bruynzeelkeukens.nl (bij particuliere verkoop begint dit nummer met 12, bij koopwoningen met 15). Graag ook naam en telefoonnummer vermelden in de email. 
 • Uit alle inzendingen selecteert Bruynzeel Keukens op 9 oktober 2019 de 5 meest originele inzendingen (selfies). Deze selfies worden op 9 oktober 2019 op de  Facebook en Instagram pagina van Bruynzeel Keukens geplaatst. 
 • Mensen kunnen stemmen op hun favoriete selfie door middel van likes (Facebook) en reacties (Instagram). Er kan gestemd worden van 9 oktober t/m 15 oktober 2019 00:00 uur. 
 • De selfie met de meeste likes (Facebook) +  reacties (Instagram) op 16 oktober 2019 (Likes facebook en reacties Instagram worden opgeteld), is de winnaar van de keuken t.w.v. €7500,-.
 • Het bedrag van €7500,- wordt met het totale aankoopbedrag verrekend. 
 • De winnaar wordt donderdag 17 oktober 2019 telefonisch op de hoogte gebracht.
 • De winnaar van de gewonnen keuken stuurt een foto/video in van de geplaatste keuken met hem/haarzelf op de foto/video. Deze foto’s/video’s worden gepubliceerd in uitingen van Bruynzeel Keukens online en offline.
 • Indien een mogelijke winnaar niet voor vrijdag 18 oktober 2019, 17.00 uur reageert, gaat de prijs naar de deelnemer welke op de tweede plaats is geëindigd.

Deelname actie

Om gebruik te kunnen maken van de actie dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:
I.    De deelnemer heeft een selfie gemaakt van zijn/haar favoriete keuken in de winkel van Bruynzeel keukens in Bergen op Zoom van Konijnenburgweg 25. 
II.    De deelnemer laat een offerte maken in de winkel in Bergen op Zoom in de campagneperiode van 30 augustus t/m 6 oktober 2019. 
III.    De deelnemer stuurt een mail aan win@bruynzeelkeukens.nl met daar in: de selfie, het bonnummer van de offerte, naam en telefoonnummer. 
IV.    De winnaar van de gewonnen prijs stuurt een foto/video in van de gewonnen en geplaatste keuken met hem/haarzelf op de foto/video. 

Overige bepalingen

 • Wanneer een deelnemer ervoor kiest om zijn/haar selfie in te sturen, geeft de deelnemer akkoord op het overdragen van de auteursrechten van zijn/haar foto aan Bruynzeel Keukens. Bruynzeel Keukens krijgt hiermee toestemming om de foto's naar eigen inzicht te gebruiken op haar online kanalen en voor eventuele promotionele doeleinden.
 • Bruynzeel Keukens is gerechtigd om registraties van deelnemers te weigeren om haar moverende redenen; Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een deelnemer stemposts te weigeren en/of de deelnemer uit te sluiten voor de actie, indien blijkt dat de deelnemer niet gebruikt maakt van zijn eigen identiteit, we vermoeden dat de verkregen stemmen zijn gekocht en/of verkregen zijn via een “like & exchange community” en/of anderszins de achtergrond van de uitgebrachte stemmen niet te achterhalen is.
 • Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Bruynzeel Keukens.
 • Als een winnaar de gewonnen prijs niet accepteert, zal er een nieuwe winnaar worden gekozen.
 • Over de uitslag wordt, behalve met mogelijke winnaars, niet gecorrespondeerd.
 • De waarde van de keuken is niet in te wisselen voor contanten of een korting.
 • De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Wanneer een deelnemer niet aan alle regels van de actie voldoet, wordt deze niet meegenomen.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.
 • Op deze actie is de gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Bruynzeel Keukens handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 • Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Bruynzeel Keukens, aan Bruynzeel Keukens gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
 • Bij een deelname door een minderjarige tot 16 jaar de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • Je kan maximaal 1 keer deelnemen. 
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens haar klant.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vragen en klachten

 • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens via contact@bruynzeelkeukens.nl.
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacy

 • Aan Bruynzeel Keukens verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nadere informatie hierover is te vinden in ons privacy statement. Deze is in te zien op www.bruynzeelkeukens.nl/privacy-policy.
 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • Contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
 • De winnaar van de gewonnen prijs wordt gevraagd een foto/video in te sturen van de gewonnen keuken met hem/haarzelf op de foto/video. Deze foto’s/video’s worden gepubliceerd in uitingen van Bruynzeel Keukens online en offline. 
 • De deelnemer geeft Bruynzeel Keukens expliciet toestemming om in het kader van deze actie gemaakt foto- of filmmateriaal en de selfie te gebruiken in offline en/of online media zonder dat Bruynzeel Keukens gehouden is om hier enige vergoeding tegenover te stellen. Je dient ervoor te zorgen dat je selfie geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.