preload

Actievoorwaarden exclusief voordeel groene Pelgrim apparatuur

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Pelgrim Voordeel Actie,’ hierna te noemen ‘voordeel’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 7, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

De actie

 • Deze actie loopt van maandag 6 augustus 2018 t/m zondag 2 september 2018.
 • Deze actie betreft Pelgrim voordeel op onderstaande typenummers:

OVM626RVS
OVM626MAT
MAC624RVS
MAC624MAT
BSK965RVS
BSK965MAT
PKS5102K
PCS4178L
IK1064F
IK2084F
IDK795ONY
GVW572ONY
GVW820L
GVW830XLS
VA63313LT      

bij aankoop van een Bruynzeel - of Bruynzeel OPTIMA keuken van minimaal 5.000,- incl. BTW. Met de aankoop van een keuken met een van deze typenummers van Pelgrim ontvang je € 100,- voordeel per apparaat.

 • Alleen bij aankoop van een van de Pelgrim apparaten met de genoemde typenummers  wordt € 100,- voordeel gegeven. Bij keuze voor een andere apparatuur of een ander merk geldt geen voordeelprijs. Ook wordt de waarde van de apparatuur niet omgezet in een geldkorting.
 • Per klant kan éénmaal gebruik gemaakt worden van het Pelgrim voordeel.
 • Om van de actie te profiteren dient u een order te plaatsen vanaf 6 augustus 2018 tot en met 2 september 2018. Gemaakte offertes vóór 6 augustus 2018 mogen deelnemen aan deze actie.
 • Reeds gekochte keukens (getekende koopovereenkomst) van voor de actieperiode, in dit geval 6 augustus, maar nog niet afgeleverde keukens, kunnen niet meer aan deze actie meedoen.
 • Het voordeel geldt alleen bij aanschaf van een Bruynzeel- of Bruynzeel OPTIMA keuken vanaf 5.000,- inclusief BTW.
 • De waarde van € 100,- per apparaat is niet in te wisselen voor contanten.
 • De Bruynzeel Keukens outlet vestiging in Bergen op Zoom en Zoeterwoude (handelend onder naam Outlet  DKG De Keukenfabriek) zijn uitgesloten van deelname. De Bruynzeel Keukens winkel, Drebbelstraat 9, in Bergen op Zoom doet wel mee met deze actie.
 • De actie is uitsluitend geldig bij één van de 33 Bruynzeel winkels.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen, specifieke nieuwbouw projectafspraken (waaronder keukencheques) en aanvullingen op standaard projectkeukens.
 • De actie is niet geldig voor huurprojecten.
 • Bij deelname door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • De actie geldt niet voor showroomkeukens.

Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers à haar klant.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt Bruynzeel Keukens een besluit.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vragen en klachten

 • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens via contact@bruynzeelkeukens.nl.
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacy

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • Contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Bruynzeel Keukens
Hoofdkantoor

Drebbelstraat 7 , 4622 RCBergen op Zoom

0164 - 28 50 00

×