preload

Actievoorwaarden win een kinderkeuken Utrecht

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een kinderkeuken’, hierna te noemen ‘actie’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 7, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’. 
 • Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.


De actie

 • Deze actie loopt van 14 maart 2020 t/m 13 april 2020.
 • Deze actie betreft: “Maak de mooiste kleurplaat en win een kinderkeuken t.w.v. €99,95,-". De kinderkeuken betreft een keuken van Little Dutch.
 • Deelnemers doen mee door hun ingekleurde kleurplaat in te leveren in de Bruynzeel Keukens winkel in Utrecht, Hollantlaan 24. Deze kleurplaat is op te halen in de winkel of te downloaden via www.bruynzeelkeukens.nl/kleurplaat. 
 • Deelnemen kan alleen door de kleurplaat in te leveren in de winkel in Utrecht. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en Instagram.
 • Onder de deelnemers wordt 1 winnaar gekozen.
 • De winnaar wordt gekozen op originaliteit. 
 • De winnaar wordt uiterlijk vrijdag 17 april 2020 op de hoogte gebracht via een e-mail.
 • Indien een mogelijke winnaar niet voor dinsdag 20 april 2020, 17.00 uur reageert, gaat de prijs naar een andere winnaar.
 • Als een winnaar de gewonnen prijs niet accepteert, zal er een nieuwe winnaar geloot worden.
 • Over de uitslag wordt, behalve met mogelijke winnaars, niet gecorrespondeerd.
 • De waarde van de kinderkeuken is niet in te wisselen voor contanten of een korting.
 • De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Wanneer een deelnemer niet aan alle regels van de actie voldoet, wordt deze niet meegenomen.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.
 • Op deze actie is de gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Bruynzeel Keukens handelt in overeenstemming met deze gedragsode.
 • Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Bruynzeel Keukens, aan Bruynzeel Keukens gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
 • Bij een deelname door een minderjarige tot 16 jaar de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • Je kan maximaal 1 keer deelnemen. 
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.


Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens haar klant.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.


Vragen en klachten

 • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens via contact@bruynzeelkeukens.nl 
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.


Privacy

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • Contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
 • De winnaar van de gewonnen prijs worden gevraagd om een foto/video in te sturen. Deze foto’s/video’s kunnen worden gepubliceerd in uitingen van Bruynzeel Keukens, zowel offline als online.

Welkom thuis.

Bruynzeel Keukens is er voor iedereen.
Kies hieronder hoe je verder wilt gaan.
Deze keuze hoef je maar één keer te maken.