preload

Actievoorwaarden binnenkijken winactie

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Binnenkijken winactie, hierna te noemen ‘actie’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 7, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’. 
 • Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

De actie

 • Deze actie loopt van 16 november 2018 t/m 27 november 2018.
 • Deze actie betreft: “Plaats een foto van jouw gestylde keuken en maak kans op een snijplank t.w.v. €24,95.”
 • Deelnemers doen mee door een foto van hun Bruynzeel keuken te plaatsen op Instagram met de hashtags #binnenkijken en #bruynzeelkeukens. 
 • Deelnemen kan alleen via Instagram met een openbaar profiel en een Bruynzeel keuken.
 • Onder de deelnemers worden 8 winnaars gekozen.
 • De winnaars worden gekozen op de mooiste en meest originele styling. 
 • De winnaars worden uiterlijk donderdag 29 november 2018 op de hoogte gebracht via een privébericht op Instagram.
 • Indien een mogelijke winnaar niet voor maandag 3 december 2018, 17.00 uur reageert, gaat de prijs naar een andere winnaar.
 • Als een winnaar de gewonnen prijs niet accepteert, zal er een nieuwe winnaar geloot worden.
 • Over de uitslag wordt, behalve met mogelijke winnaars, niet gecorrespondeerd.
 • De naam van de winnaars wordt uiterlijk vrijdag 7 december 2018 via Facebook, Instagram en de actiepagina bekend gemaakt.
 • De waarde van de snijplank is niet in te wisselen voor contanten of een korting.
 • De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Wanneer een deelnemer niet aan alle regels van de actie voldoet, wordt deze niet meegenomen.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.
 • Op deze actie is de gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Bruynzeel Keukens handelt in overeenstemming met deze gedragsode.
 • Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Bruynzeel Keukens, aan Bruynzeel Keukens gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
 • Bij een deelname door een minderjarige tot 16 jaar de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • Je kan maximaal 1 keer deelnemen. 
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens haar klant.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vragen en klachten

 • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens via contact@bruynzeelkeukens.nl 
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacy

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • Contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
 • De winnaars van de gewonnen prijs worden gevraagd om een foto/video in te sturen. Deze foto’s/video’s kunnen worden gepubliceerd in uitingen van Bruynzeel Keukens, zowel offline als online.

 

Bruynzeel Keukens
Hoofdkantoor

Drebbelstraat 7 , 4622 RCBergen op Zoom

0164 - 28 50 00

×