preload

Actievoorwaarden ATAG inductiekookplaat voordeel

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden;

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Atag inductiekookplaat voordeel’ hierna te noemen ‘voordeel’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 7, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

De actie

 • Deze actie loopt van maandag 3 september 2018 t/m zondag 30 september 2018.
 • Deze actie betreft € 250,- voordeel op een geselecteerd aantal inductiekookplaten van Atag. Het voordeel geldt alleen voor onderstaande inductiekookplaten:

IGT9472MBA
IG9571MBA
HI6271SV
HI6271T
HI6271MV
HI6272MV
HI6471E
HI6471EV
HI6471D1
HI6271MI
HI7271M
HI6271M
HI3271W
HI6271B
HI1272S
HI3271MV
HI7271S
HI8271MT
HI9571SV
HI9571SVT
HI9272SVI
HI9572SV
HI9272SV
HI7271SI
HI9271SVI
HI9271MV
HI8271S
HI8271SI
HI9271SV
HI8272S
HI8472SV
HI9271M
HI8471SV
HI7271E
HI6271E
HI9271S

 • Daarnaast ontvang je bij aanschaf van een Atag inductiekookplaat een kookworkshop van Caspar Bürgi. Hiervoor kan je je tot uiterlijk dertig dagen na de actieperiode aanmelden via www.atag.nl/masterclass en inschrijven via de website van de Kookfabriek www.kookfabriek.nl/atag. De voorwaarden over de kookworkshop zijn ook op deze website terug te lezen.
 • Het voordeel geldt niet bij apparatuur van andere merken of andere types. Ook wordt de waarde van de inductiekookplaat niet omgezet in een geldkorting.
 • Per klant kan éénmaal gebruik gemaakt worden van het Atag voordeel.
 • Om van de actie te profiteren dient er een order geplaatst te worden vanaf 3 september 2018 tot en met 30 september 2018. Gemaakte offertes vóór 3 september 2018 mogen deelnemen aan deze actie. 
 • Reeds gekochte keukens (getekende koopovereenkomst) van voor de actieperiode, in dit geval 3 september maar nog niet afgeleverde keukens, kunnen niet meer aan deze actie meedoen.
 • Het voordeel geldt alleen bij aanschaf van een Bruynzeel- of Bruynzeel OPTIMA keuken vanaf 5.000,- inclusief BTW.
 • De waarde van € 250,- is niet in te wisselen voor contanten.
 • De Bruynzeel Keukens outlet vestiging in Bergen op Zoom en Zoeterwoude (handelend onder naam Outlet  DKG De Keukenfabriek) zijn uitgesloten van deelname. De Bruynzeel Keukens winkel, Drebbelstraat 9, in Bergen op Zoom doet wel mee met deze actie.
 • De actie is uitsluitend geldig bij één van de 33 Bruynzeel winkels.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen, specifieke nieuwbouw projectafspraken (waaronder keukencheques) en aanvullingen op standaard projectkeukens.
 • De actie is niet geldig voor huurprojecten.
 • Bij deelname door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • De actie geldt niet voor showroomkeukens.
 • De Bruynzeel winkels in Assen en Waalwijk zijn uitgesloten van deelname.

Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers à haar klant.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt Bruynzeel Keukens een besluit.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vragen en klachten

 • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens via contact@bruynzeelkeukens.nl.
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacy

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • Contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
   
Bruynzeel Keukens
Hoofdkantoor

Drebbelstraat 7 , 4622 RCBergen op Zoom

0164 - 28 50 00

×