preload

Actievoorwaarden AEG vaatwasser voordeel

Bruynzeel Keukens B.V. (hierna te noemen Bruynzeel Keukens) hanteert gedurende de lopende actie de volgende actievoorwaarden:

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘AEG vaatwasser voordeel,’ hierna te noemen ‘voordeel’, die wordt georganiseerd door Bruynzeel Keukens BV gevestigd te Bergen op Zoom, Drebbelstraat 7, 4622 RC, hierna te noemen ‘Bruynzeel Keukens’.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

De actie

 • Deze actie loopt van maandag 2 juli 2018 t/m zondag 5 augustus 2018.
 • Deze actie betreft het voordeel op één vaatwasser van AEG. Het gaat hier om de typenummers: FSB41600Z, FSB52610Z en FSE63626P bij aankoop van een Bruynzeel - of Bruynzeel OPTIMA keuken van minimaal 5.000,- incl. BTW. Deze vaatwassers kunnen gekocht worden voor € 250,-.
 • Alleen de AEG vaatwasser met typenummer FSB41600Z, FSB52610Z en FSE63626P kunnen voor € 250,- gekocht worden. Bij keuze voor een andere vaatwasser geldt geen voordeelprijs. Ook wordt de waarde van de vaatwasser niet omgezet in een geldkorting.
 • Per klant kan éénmaal gebruik gemaakt worden van de AEG vaatwasser voordeel.
 • Om van de actie te profiteren dient u een order te plaatsen vanaf 2 juli 2018 tot en met 5 augustus 2018. Gemaakte offertes vóór 2 juli 2018 mogen deelnemen aan deze actie.
 • Reeds gekochte keukens (getekende koopovereenkomst) van voor de actieperiode, in dit geval 2 juli maar nog niet afgeleverde keukens, kunnen niet meer aan deze actie meedoen.
 • Het voordeel geldt alleen bij aanschaf van een Bruynzeel- of Bruynzeel OPTIMA keuken vanaf 5.000,- inclusief BTW.
 • De waarde van € 250,- is niet in te wisselen voor contanten.
 • De Bruynzeel Keukens outlet vestiging in Bergen op Zoom en Zoeterwoude (handelend onder naam Outlet  DKG De Keukenfabriek) zijn uitgesloten van deelname. De Bruynzeel Keukens winkel, Drebbelstraat 9, in Bergen op Zoom doet wel mee met deze actie.
 • De actie is uitsluitend geldig bij één van de 33 Bruynzeel winkels.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen, specifieke nieuwbouw projectafspraken (waaronder keukencheques) en aanvullingen op standaard projectkeukens.
 • De actie is niet geldig voor huurprojecten.
 • Bij deelname door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • De actie geldt niet voor showroomkeukens.
 • De Bruynzeel winkels in Assen en Waalwijk zijn uitgesloten van deelname.

Slotbepalingen

 • Bruynzeel Keukens behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Bruynzeel Keukens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers à haar klant.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt Bruynzeel Keukens een besluit.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vragen en klachten

 • Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen gericht worden aan Bruynzeel Keukens via contact@bruynzeelkeukens.nl.
 • Op deze actie en actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacy

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Bruynzeel Keukens.
 • Contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Bruynzeel Keukens
Hoofdkantoor

Drebbelstraat 7 , 4622 RCBergen op Zoom

0164 - 28 50 00

×